Forska!Sverige

”Individualiserad behandling ger bättre effekt och färre biverkningar”

”Cancer är inte en enda sjukdom, utan flera hundra olika sjukdomar. Det är oerhört komplext!” säger Marika Nestor, docent vid institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap vid Uppsala universitet.

Marika Nestor, Uppsala universitet

Marika Nestor, Uppsala universitet

Cancer uppstår när kroppens egna celler börjar dela sig ohämmat och slutar lyssna på stoppsignaler från omgivningen. “Det är bland annat därför det är så svårt att behandla cancer, eftersom det är våra egna celler som orsakar problemet”, förklarar Marika.

Marika är övertygad om att framtidens behandlingar kommer utvecklas mot mer och mer specifika terapier som ger bättre effekt och färre biverkningar. En väg dit kan vara så kallad målsökande terapi. Grundkonceptet är att identifiera strukturer på tumörcellernas yta som skiljer dem åt från vanliga, friska celler. “Kan vi bara komma åt dessa strukturer så kan vi med hjälp av målsökande molekyler slå ut de sjuka tumörcellerna.”

I Marikas forskargrupp angrips problemet genom att koppla en radioaktiv substans på målsökaren. Beroende på vilken sorts radioaktivitet som används kan målsökaren antingen användas för att hitta metastaser, eller för att döda tumörcellerna – en sorts fokuserad strålningsterapi som skonar de friska cellerna.

”Det händer så mycket spännande inom cancerforskningen idag” säger Marika. Ett mycket lovande område är immunterapin, där målet är att stimulera det egna immunförsvaret att känna igen och oskadliggöra tumörcellerna. Ett annat spännande område är preventionsforskning för att försöka hitta orsakerna till cancer och hejda den redan innan den uppstår. ”I Sverige har vi bland annat börjat vaccinera mot HPV-virus för att förhindra livmoderhalscancer. Forskning har visat att dessa virus även kan ha ett finger med i spelet i flera andra typer av cancer” berättar Marika.

”Cancerforskningen är ett väldigt brett område och det finns många bra sätt att tackla det på. Jag tror på en kombination av många olika tekniker och forskningsområden.”

Maj 2014

Dela gärna den här sidan: