Forska!Sverige

Vad har Sverige som andra länder inte har? – Alla våra hälsoregister som ju är en guldgruva!

Barbro WesterholmRiksdagsledamot (L)

Värdet av cancerforskning

Cancer är inte en sjukdom, utan många. Det är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar som delas in i olika undergrupper beroende på var i kroppen den uppstår. De vanligaste cancerformerna i Sverige är prostata- och bröstcancer.

Cancer

Forska!Sveriges faktablad om cancer

I Forska!Sveriges faktablad om cancer hittar du konkreta exempel på hur forskning inom cancerområdet räddar liv och sparar pengar.

Vilka berörs?

 • Under de senaste decennierna har antalet cancerfall ökat. Varje år drabbas ungefär 55 000 människor i Sverige av cancer. Den cancerform som ökar mest är hudcancer. [1]
 • Cancer är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland människor under 85 år. År 2012 avled nästan 23 000 personer i cancer, vilket motsvarar över 60 dödsfall varje dag. [1]
 • Minst en av tre kommer någon gång under sin livstid få en cancerdiagnos och över tre av tio cancerdiagnoser drabbar barn eller personer i arbetsför ålder. [1]
 • Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn i åldrarna 1-14 år. [2]

Vad kostar det?

 • De direkta och indirekta kostnaderna för cancersjukdom uppskattades till 34,1 miljarder kronor år 2004 i Sverige. Sjukvårdskostnaderna för cancer utgör hela 7-8 % av den totala sjukvårdsbudgeten. [3,4]
 • År 2030 beräknas nästan dubbelt så många personer i Sverige leva med en cancerdiagnos jämfört med idag, vilket medför ökade samhällskostnader till nära 70 miljarder kronor. [1,3]

Forskning räddar liv

 • Forskning har lett till förbättrad diagnostik och behandling vilket minskat dödligheten i cancer successivt. Överlevnaden har mer än fördubblats de senaste 60 åren och sannolikheten att överleva fem år efter cancerdiagnos är idag över 70 %. [1]
 • Det har skett en dramatisk förbättring av överlevnaden bland barn som drabbas av cancer. Idag överlever minst tre av fyra barn som insjuknar, vilket kan jämföras med ett av fem barn på 50-talet. Detta är resultatet av intensiv medicinsk forskning inom såväl diagnostik som behandling. [5]

Forskning sparar pengar

 • Genom en tidig upptäckt av tarmcancer med hjälp av framtida screeningprogram beräknas samhället kunna spara runt 400 000 kronor per patient, vilket är nästan 90 % av dagens kostnad vid sen upptäckt. [6]
 • Minst en tredjedel av alla cancerfall orsakas av yttre faktorer som kan förebyggas genom prevention. Därför krävs nya forskningsbaserade metoder för att ändra beteenden, såsom rökavvänjningsprogram. Utöver prevention är behovet av fortsatt forskning för effektivare behandlingar stort, något som dessutom resulterar i stora besparingar för samhället. [3]

Hopp för framtiden

 • Målriktade och mer specifika läkemedel är fokus för mycket cancerforskning. Ett exempel under utveckling är substansen APR-246 som inducerar självdöd av cancerceller och som i kombination med traditionella cellgiftsbehandlingar kan ge positiva resultat för flera cancerformer. [7]
 • Användning av genetisk information för att individanpassa cancerbehandling kan ha stor betydelse för cancervården i framtiden. Intensiv forskning pågår för att hitta specifika tumörmarkörer som kan leda till effektivare behandlingar. [8]
 • Med hjälp av avancerad nanoteknik kan läkemedel effektivt transporteras till specifika tumörceller för att framkalla celldöd. På sikt kan forskning resultera i effektivare, målsökande cellgiftsbehandlingar med färre biverkningar. [9]

 

Dela gärna den här sidan: