Forska!Sverige

Värdet av forskning inom hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-kärlsjukdom är ett samlingsnamn för alla sjukdomstillstånd där hjärtats eller blodkärlens funktion är nedsatt. Sjukdomarna omfattar bland annat hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt, hjärtklaffsjukdomar och stroke.

Hjärt-kärlsjukdom

Forska!Sveriges faktablad om hjärt-kärlsjukdom

I Forska!Sveriges faktablad om hjärt-kärlsjukdom hittar du konkreta exempel på hur forskning inom området räddar liv och sparar pengar.

Vilka berörs?

 • Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. 2012 dog 35 000 människor till följd av hjärt-kärlsjukdom, vilket motsvarar nästan 40 % av alla dödsfall det året. [1]
 • Över 20 % av de som för första gången drabbades av en hjärtinfarkt eller en stroke under åren 2009-2011 var yngre än 65 år. [2]
 • I Sverige föds ca 1 000 barn med hjärtfel varje år, vilket gör det till den vanligast förekommande medfödda sjukdomen. [3]
 • Var femte kvinna och var sjätte man kommer någon gång under livet att drabbas av en stroke, vilket är den vanligaste orsaken till nedsatt neurologisk funktion hos vuxna. [4]

Vad kostar det?

 • År 2010 uppgick den totala kostnaden för hjärt-kärlsjukdom i Sverige till 61,5 miljarder kronor. [5]
 • Hjärt-kärlsjukdom drabbar även anhöriga. Av den totala kostnaden för hjärt-kärlsjukdom år 2010 beräknades 30 %, vilket motsvarar 18,5 miljarder kronor, utgöra kostnaden för vård från närstående i form av minskad arbetskapacitet. [5]
 • De totala samhällskostnaderna för alla förstagångsinsjuknande i stroke år 2009 beräknades till 16,1 miljarder kronor. En enda stroke kostar samhället 741 000 kronor. [6]

 Forskning räddar liv

 • Genom forskning och utveckling av ny teknik såsom ballongvidgning i kombination med livsstilsförändringar, har över 400 000 dödsfall kunnat förhindras eller skjutas på framtiden under de senaste 30 åren. [7]
 • Idag upptäcks en stor del av medfödda hjärtfel i ett tidigt skede. Genom forskningens framsteg överlever idag 95 % av alla barn med medfött hjärtfel. Detta kan jämföras med endast 60 % på 60-talet. [8]

Forskning sparar pengar

 • Forskning inom hjärt-kärlsjukdom har inneburit stora vinster i form av sparade liv, hälsovinster och produktionsvinster. Den sammantagna vinsten för samhället beräknas till 985 miljarder kronor i Sverige de senaste trettio åren. [7]
 • Genom forskning inom strokevård har svenska samhället under de senaste trettio åren sparat 78 miljarder kronor i form av ökad hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga. Exempelvis har lanseringen av särskilda strokeenheter på svenska sjukhus lett till besparingar motsvarande minst 31 miljarder kronor under denna tidsperiod. [4]

Hopp för framtiden

 • Forskare i Göteborg har visat att strokepatienter har förändrad tarmflora. Detta öppnar upp för nya möjligheter att förutspå personer i riskzonen och att minska denna risk genom att påverka tarmfloran. [9]
 • Vaccinationsstudier mot åderförkalkning i form av injektioner och nässpray har uppvisat goda resultat i tidiga försöksfaser, rapporterar svenska forskare. De hoppas att kliniska prövningar blir verklighet inom en snar framtid. [10]
 • Vid vissa blodproppar i hjärnan, där läkemedelsbehandling inte är tillräcklig, finns en relativt ny metod där läkarna går in med en kateter och suger ut blodproppen. Tekniken är under utveckling, men används redan idag vid några få sjukhus i Sverige. [11]
Dela gärna den här sidan: