Forska!Sverige

Enkla lösningar på svåra problem

En av sjukvårdens viktigaste utmaningar är att stoppa utvecklingen av multiresistenta bakterier. För att lyckas med En av sjukvårdens viktigaste utmaningar är att stoppa utvecklingen av multiresistenta bakterier. För att lyckas med detta måste användningen av antibiotikan minska och därför är det viktigt att sjukvården inte orsakar infektioner som går att undvika.detta måste användningen av antibiotikan minska och därför är det viktigt att sjukvården inte orsakar infektioner som går att undvika.

Barnläkaren Andreas Ohlin vid Örebros universitetssjukhus träffar dagligen för tidigt födda barn. Genom forskningens framsteg har idag dessa barn mycket god prognos och goda chanser att växa upp utan handikapp eller följdsjukdomar. Dessvärre är dessa nyfödda mycket infektionskänsliga och drabbas ofta av infektioner under vårdtiden.

Andreas har i sin forskning visat att en mycket enkel 15 sekunder lång spritrengöring av de nålar som används för att ge barnen dropp, kan skydda mot onödiga bakterieinfektioner. Metoden kräver ingen teknisk utrustning och är inte förknippad med några kostnader.

Arbetssättet utvecklades i USA och sprids nu på vårdavdelningar i Sverige för både vuxna och nyfödda. Den största vinsten med metoden är att färre patienter får allvarliga sjukdomar som kan leda till stort lidande eller till och med dödsfall. En viktig sidoeffekt är dessutom att antibiotikaanvändningen kan minskas och därigenom minskar risken för utbrott av multiresistenta bakterier.

Dela gärna den här sidan: